De Linkk
Ambulante begeleiding

Bewestenwege 36
4458 CZ  ’s-Heer Arendskerke
06 12 66 20 64
info@delinkk.nl

Samen kansen creëren.

Begeleiding en advies voor motorische en cognitieve vaardigheden.

Welkom bij De Linkk!

Ambulante Begeleiding De Linkk biedt begeleiding op scholen, in de thuissituatie en in de praktijk in ’s-Heer Arendskerke. De Begeleiding vanuit De Linkk richt zich onder andere op begeleiding van leerlingen met leerproblematiek, motorische problematiek en sociaal-emotionele problematiek.

Als de cognitieve-, sociale- of motorische ontwikkeling langzamer verloopt dan normaal, kan er een ontwikkelingsachterstand ontstaan. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Door goed te onderzoeken waardoor het kind niet goed tot ontwikkeling komt en wat het kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen, wordt duidelijk op welke manier we hem of haar het beste kunnen begeleiden. Hierbij kan ook gekeken worden welke materialen we het beste kunnen inzetten om het kind uit te dagen en verder te helpen in zijn ontwikkeling.

Hierbij is een goede samenwerking met alle betrokkenen heel belangrijk. De Linkk staat dan ook voor samenwerking en verbinding. Door intensief contact met alle betrokkenen en een breed netwerk met externe deskundigen kunnen we Samen Kansen Creëren waardoor het kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

Ik zoek opvoeders, leerkrachten en scholen die in mij geloven: mijn beperkingen durven zien als kansen en samen durven zoeken naar mogelijkheden Zodat ik me kan ontwikkelen en mee kan leren, wonen, werken, in de samenleving.