De Linkk
Ambulante begeleiding

Bewestenwege 36
4458 CZ  ’s-Heer Arendskerke
06 12 66 20 64
info@delinkk.nl

Samen kansen creëren.

Begeleiding en advies voor motorische en cognitieve vaardigheden.

Wat is Leespraat?

Leespraat is een integrale methode voor leren lezen en leren praten. De methode is ontwikkeld door Hedianne Bosch van Stichting Scope. Bij Leespraat maak je wat besproken wordt visueel door het op te schrijven. De directe communicatie met het kind vormt hierbij het uitgangspunt en de leerstof voor de oefeningen. Op deze manier wordt het lezen en schrijven ingezet als volwaardig communicatiemiddel naast praten en naast eventuele communicatie-hulpmiddelen zoals gebaren.

Bijzondere kenmerken van Leespraat zijn:

“In plaats van het leren lezen via spellen van woorden, zoals gebruikelijk in groep 3 van de basisschool, leren kinderen direct de hele woorden herkennen. Ze zien het in eerste instantie net zoals ze een plaatje herkennen. Je neemt hiervoor woorden uit de belevingswereld van het kind.
Als het kind circa 50 woorden kent kan het al een eigen gemaakt boekje lezen. Vanaf dat punt kan stapsgewijs naar een meer analytische benadering toegewerkt worden.
Het kind leert beginletters te herkennen en ziet overeenkomsten tussen lettergrepen en andere woorddelen. Op deze manier leert het geleidelijk aan ook nieuwe woorden lezen.
Waar in het gewone onderwijs het lezen pas komt nadat het kind zijn spreektaal praktisch volledig ontwikkeld heeft, wordt bij de methode Leespraat begonnen op het moment dat het kind de eerste woordjes gaat zeggen en loopt het aanbieden van leeswoorden en zinnetjes steeds een klein stapje vooruit op wat het kind al zelf kan zeggen. Belangrijk is dat de woorden en zinnen functioneel zijn in het leven van het kind.
Door het oefenen met leeswoorden zal een kind meer gaan praten, woorden gemakkelijker kunnen oproepen, langere zinnetjes gaan maken, en beter verstaanbaar gaan praten. Zo gauw het kind kennis van de letters en klanken heeft kan aan de uitspraak van specifieke woorden gewerkt gaan worden. De leespraatmethode is daarom bij uitstek geschikt als logopedisch hulpmiddel.
Wanneer het kind naar school gaat zal het veel voordeel hebben van zijn vaardigheid in het lezen. Het kan bijvoorbeeld in de kring vertellen wat het dit weekend heeft gedaan met behulp van een geschreven briefje van thuis.”

(Bron: www.stichtingscoop.nl)

> Leespraatbegeleiding

> Basis workshop Leespraat