De Linkk
Ambulante begeleiding

Bewestenwege 36
4458 CZ  ’s-Heer Arendskerke
06 12 66 20 64
info@delinkk.nl

Samen kansen creëren.

Begeleiding en advies voor motorische en cognitieve vaardigheden.

Cursus: Een zeer moeilijk lerend kind in de klas (o.a. Syndroom van Down)

Doelgroep

Leerkrachten, docenten, intern begeleiders, Remedial Teachers, zorgcoördinatoren, onderwijsassistenten

Inhoud

Een leerling met het Syndroom van Down of een zeer moeilijk lerende leerling in de klas vraagt om een andere aanpak en afgestemde leerstof. Met de juiste kennis, zicht op de onderwijsbehoeften en aandacht voor klassenmanagement kunt u de leerling zich thuis laten voelen in uw klas. Tijdens de twee bijeenkomsten van deze praktische cursus krijgt u zicht op de kenmerken van een leerling met Down Syndroom/of een zeer moeilijk lerend kind in de klas en leert u hoe u deze aandachtspunten kunt vertalen naar onderwijsbehoeften: wat hebben deze leerlingen nodig in de reguliere klas? Verder is er in de cursus aandacht voor klassenmanagement, leerlijnen, leerstofaanbod, belonen/motiveren en de omgang met leeftijdsgenoten. Bij alles wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de leerling en de mogelijkheden van de klas/school.

Voor meer informatie over deze workshop, kunt u contact opnemen via info@delinkk.nl.

Meer informatie over Leespraat en de workshops is te vinden op www.stichtingscoop.nl.