De Linkk
Ambulante begeleiding

Bewestenwege 36
4458 CZ  ’s-Heer Arendskerke
06 12 66 20 64
info@delinkk.nl

Samen kansen creëren.

Begeleiding en advies voor motorische en cognitieve vaardigheden.

Workshop / Cursus

De workshop is bedoeld voor ouders, leerkrachten, logopedisten en begeleiders van kinderen met Downsyndroom en andere kinderen met spraak-taalproblemen of ontwikkelingsachterstand. Tijdens de workshop wordt een overzicht van de methode gegeven en worden de praktische stappen gedemonstreerd. Er worden videofragmenten getoond en materialen bekeken.

Leespraat is primair een communicatieprogramma, waarbij praten en lezen zich gelijk op ontwikkelen. Het lezen ondersteunt en ontwikkelt het praten. Met nadruk op de keuze van leeswoorden die in de belangstelling van het kind komen en functioneel zijn in de communicatie, kan vanaf het begin aan de uitspraak en het praten in zinnen gewerkt worden.

Kenmerkend voor Leespraat is de doorgaande lijn vanaf de peuterleeftijd door alle schooljaren heen. Leespraat betekent begrijpend en betekenisvol lezen vanaf het eerste leeswoord. Het visueel-analytische leesprogramma -het direct herkennen en onderscheiden van woorden, letters en woorddelen- vormt de basis voor het ontwikkelen van het denken, communiceren en natuurlijk ook van het zelfstandig leren lezen. Leespraat biedt hierdoor een veilige weg naar leren lezen en praten voor kinderen die auditief zwak zijn en visueel sterk. Dit geldt voor veel kinderen met Downsyndroom, maar kan ook voorkomen bij andere kinderen met spraak-taalproblemen of ontwikkelingsachterstand.

Kosten: € 95,00 voor deelname en € 25,00 voor de map Leespraat.

Aanmelden: Stuur een mail naar info@delinkk.nl met de gewenste datum en uw gegevens.

Bijeenkomst Datum Locatie Tijd
Basisworkshop Leespraat Zaterdag 03-02-2024 Tramperweg 1, Hansweert (Zeeland) 9.30 – 15.00 uur
Verdiepingsworkshop Leespraat Zaterdag 06-04-2024 Tramperweg 1, Hansweert (Zeeland) 9.30 – 15.00 uur


Meer informatie over Leespraat en de workshops is te vinden op www.stichtingscoop.nl

> Leespraat

> Leespraatbegeleiding